Nieuws

Het Lichtschip is weer een stuk waterdichter.

Dankzij een bijdrage van het Waddenfonds en de Provincie Noord Holland is het schip weer waterdicht. Alle gaten in het benedendek en het hoofddek welke nog voorzien waren van perplex beglazing zijn nu weer voorzien van patrijspoorten. Op de foto zijn de patrijspoorten te zien in de gang van het schip. Nu nog een likje verf en alles is weer als vanouds.

 

 

Verslag 2015 Lichtschip Texel.

 2015 is een heel druk jaar geweest. De reguliere werkzaamheden gingen gewoon door, naast alle werkzaamheden die zijn verricht dankzij de bijdragen van het Waddenfonds (90%) en Provincie Noord-Holland (10%). In het voorjaar is de nieuwe laadboom geplaatst op het achterschip. In de machinekamer is druk gewerkt aan de dieselgeneratoren en aan het hoofdschakelbord. Verder is in het schip gewerkt aan de noodverlichting (mede op aandrang van VVH/Den Helder) en werden de nieuwe patrijspoorten geplaatst zodat het schip weer "waterdicht" is. In en na de zomer is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het plaatsen van de broodwagen (stuurinrichting). Ook de contourverlichting is weer up to date gemaakt, wat weer mooie foto's in de diverse media heeft opgeleverd. Dit jaar zijn wij ook weer naar Medemblik geweest om een weekend deel uit te maken van de Westfriese Waterweken. Op de terugweg zijn we in Den Oever blijven liggen om bij te dragen aan de Flora- en Visserijdagen. In Den Oever waren de zendamateurs aan boord t.g.v. het Lighthouse Event, het jaarlijkse weekend waarbij de zendamateurs verbinding zoeken met andere lichtschepen en vuurtorens. Ook hebben we met een stand gestaan op de Evenementenmarkt in de Stadshal. Het gehele jaar is het schip opengesteld geweest. Enkele concrete cijfers: er waren 639 betalende bezoekers, waarvan 66 kinderen. Op een aantal momenten werd niet voor het bezoek betaald. In Medemblik stond er een afname van kaarten tegenover van 400 euro (200 kaarten) en werd voor enkele honderden euro's aan fooi ontvangen. In werkelijkheid kwamen er zo'n 1000 bezoekers aan boord. In Den Oever hebben 400 mensen een bezoek gebracht aan LS Texel. Zowel tijdens het Museumweekend en het Historisch weekend werden we bezocht door 100 belangstellenden. Open Monumentendag bracht 75 geïnteresseerden. Ook dit het tezamen een flink bedrag aan fooien opgeleverd. Een bron van zorg is en blijft de omvang van de groep vrijwilligers. Momenteel is de omvang kwantitatief en kwalitatief voldoende, maar er bestaat dringende behoefte aan verjonging.       

Lichtschip Texel weer compleet met 2 laadbomen.

Eindelijk heeft het Lichtschip weer 2 laadbomen. Moesten we het tot nu toe doen met 1 boom , dankzij het Waddenfonds en de Provincie Noord Holland is het schip uiterlijk weer compleet met 2 bomen. De bij Damen gemaakte boom is bij de Firma Teerenstra gestraald en in de eerste beschermende laag gezet. Hierna is de laadboom met een vlot naar het schip gesleept en met de bestaande laadboom om het schip gehesen. Na nog wat laswerkzaamheden en het verven van de boom was hij klaar om van staaldraad en vierlopers voorzien te worden en is hij geplaatst.

De laadboom wordt aan boord gehesen

 

Het lichtschip ziet er weer mooi uit met 2 laadbomen

 

Verslag 2014 Lichtschip Texel.

Bestuur en vrijwilligers zijn het Waddenfonds en de Provincie Noord Holland zeer dankbaar voor de financiële mogelijkheden die ons zijn gegeven om diverse restauratiewerken op te pakken. De deelprojecten van ons aandeel in het Waddenfonds verlopen qua uitvoering minder voorspoedig dan verwacht. Soms had de vertraging te maken met het zoeken naar aansturing nadat Lyda Voska-van der Steen ons is ontvallen.
Vooral in het tweede half jaar is veel van hetgeen is gepland en op papier in gang is gezet, nog niet tot uitvoering kunnen komen doordat materiaal, tekeningen en uitvoeringsaanpak nog niet voor handen was.
Wij hebben goede hoop dat in 2015 een inhaalslag kan worden gemaakt.

Het prachtige spanframe met informatie over ons lichtschip, dat dankzij sponsering door Rotary Den Helder en Zichtwerk is gemaakt, hebben we dit jaar bij diverse evenementen kunnen tonen.
Ook hebben wij drie vlaggen en drie baniers aangeschaft voor Willemsoord en ten behoeve van de plaatsen waar wij vertegenwoordigd zijn, zoals Den Oever en Medemblik.
Daarnaast is een nieuwe website ontwikkeld, die er heel mooi uitziet en – naar wij waarrnemen – veelvuldig wordt bezocht en is ons promotieboekje nu ook in het Duits verkrijgbaar.
Bijna alle vrijwilligers hebben zich spontaan aangemeld voor “dienst” op vrijdag 24 oktober. Zowel aan dek als in het schip werden met modellen modefoto's gemaakt. De foto's komen binnenkort op de diverse billboards langs de weg. Dit jaar heeft het lichtschip Texel als blikvanger gefungeerd tijdens de Westfriese Waterweek, die van 8 t/m 10 augustus in Medemblik is gehouden.

Klimspecialisten van offshorebedrijf Bluestream, hebben eind december aan boord van het lichtschip Texel wederom hun klimkunsten vertoond. Zij vervingen hierbij geheel belangeloos enkele defecte lichtstrengen.

Werden in 2013 nog ongeveer 400 bezoekers rondgeleid, in 2014 waren dit er 510. We hebben 463 volwassen bezoekers rondgeleid en 47 kinderen. In 2015 wordt gestreefd naar zeker 100 bezoekers meer.

 

 

 

© Copyright 2017 | Webontwerp: Webpartner.nl